1. pl
 2. en
 3. de

W 2016 otwieramy dla Państwa i waszych pociech kolejne przedszkole.  

 

C h c e m y,  a b y  T w o j e  d z i e c k o:

 

 • rozwinęło samodzielność i wiarę we własne siły,
 • wypracowało zamiłowanie do ciszy i porządku,
 • wypracowało postawę posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależniło się od nagrody,
 • nabyło postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • było zainteresowane rzeczywistością i otaczającym je światem,
 • miało poczucie własnej wartości,
 • było kreatywne, pracowite i skoncentrowane na działaniu,
 • miało ukształtowaną postawę proekologiczną i pokojową

 

                                                                        Pozdrawiamy 

                                                                        Team  OTC

 

20 May 2016

Pracujemy pełną parą

GRUPA OTC 

 

86-005 Białe Błota, ul. Cynowa 29

Cezary Łukaszewicz

 

+ 48 691 014 220,  cl@grupaotc.pl