1. en

W 2016 otwieramy dla Państwa i waszych pociech kolejne przedszkole.  

 

C h c e m y,  a b y  T w o j e  d z i e c k o:

 

  • rozwinęło samodzielność i wiarę we własne siły,
  • wypracowało zamiłowanie do ciszy i porządku,
  • wypracowało postawę posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie na zewnętrznym przymusie,
  • uniezależniło się od nagrody,
  • nabyło postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
  • było zainteresowane rzeczywistością i otaczającym je światem,
  • miało poczucie własnej wartości,
  • było kreatywne, pracowite i skoncentrowane na działaniu,
  • miało ukształtowaną postawę proekologiczną i pokojową

 

                                                                        Pozdrawiamy 

                                                                        Team  OTC

 

20 maja 2016

Pracujemy pełną parą

GRUPA OTC 

 

86-005 Białe Błota, ul. Cynowa 29

Cezary Łukaszewicz

 

+ 48 691 014 220,  cl@grupaotc.pl