Pytanie Q7 Cross Country 2x4

Który co do wielkości w Polsce, jest Diabelski Kamień?

 

Pytanie Q3 Rally 4x4

Jaka jest szerokość Diabelskiego Kamienia? 

 

Odpowiedź wpisz w odpowiednim miejscu na karcie drogowej.

Legendy o Kamieniu św. Wojciecha (Diabelski Kamień) w Leosi

 

Pierwsza Legenda mówi o tym, że to diabeł przyczynił się do pojawienia się ogromnego kamienia w Leosi. Szatan był zły na ludzi mieszkających w okolicy za ich pobożność i uczciwość, dlatego przyciągnął z dalekich stron wielki głaz, który zamierzał wrzucić do rzeki Wdy, aby woda wylała i zniszczyła chłopskie pola. Kiedy wraz z kamieniem znajdował się w pobliżu rzeki, trzykrotnie zapiał kur, co oznaczało, że wstaje świt i kończy się diabelska moc. Diabeł złorzecząc rzucił kamień, który spadł w pobliżu lasu i po dziś dzień leży na tym samym miejscu. Widoczne są na nim ślady łańcucha, którym go diabeł opasał, aby dowlec do upatrzonego miejsca.

 

Kolejna legenda nawiązuje do czasów pogańskich, kiedy to na kamieniu kapłani składali swym Bożkom ofiary ze zwierząt, a niekiedy i ludzi. Wspomnienie tych krwawych ofiar napełniało lękiem okolicznych mieszkańców, którzy poczęli omijać ów kamień. Sytuacja zmieniła się, kiedy pod Leosią zatrzymał się Wojciech (późniejszy święty) zmierzający do Prus. Zapowiedział tubylcom, że na ich „świętym" kamieniu odprawi mszę. Poganie struchleli z przerażenia, spodziewając się, że ich bogowie pomszczą „profanację” czczonego miejsca. Wojciech namaścił kamień olejami, poświęcił, by wypędzić z niego złe duchy, odprawił na nim mszę świętą, a następnie wygłosił kazanie do zgromadzonych ludzi. Po tym wydarzeniu poganie uznali niemoc swych bogów i pozwolili się ochrzcić.

 

Wg Pana Tomasza, leśniczego z Bedlenek, głaz jest jak góra lodowa. Tylko mniejsza jego część wystaje nad ziemię. Jest to 3-ci co do wielkości głaz narzutowy w Polsce. Granitowy pomnik przyrody ma obwód 24,5 m, szerokość 8,8 m i wysokość 3,8 m.